fagaz, teksty z czerwca 2010 roku

1 tekst z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest fa­gaz.

Kiedy nie ma zag­rożenia, jest zaufa­nie. Ale do­piero w sy­tuac­ji zag­rożenia, możemy się do­wie­dzieć czy tak jest rzeczywiście. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 czerwca 2010, 21:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fagaz

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność